Dr med. Paweł Kalwas
UROLOGIA
Strona główna
 
K O N T A K T- P O Z N A Ń
  
(tel.  61 875 19 08 lub 792 080 820)

Centrum Medyczne "ADMEDICA"
ul. Szczepankowo 94 A


- S W A R Z Ę D Z  
(tel. 61 65 11 285 lub 693 552 515)

Zespół Gabinetów Prywatnych  „Kwant”
Pl. Niezłomnych 15
Uwaga! telefony czynne: pn-pt  w godz. 14.00-19.00

 
- G O S T Y Ń  (tel. 65 572 25 11)

Gabinety Lekarskie
ul. Graniczna 6

 
- K O Ś C I A N  (tel. 65 511 03 00)

Gabinety Lekarskie „Medicor”
Pl. Paderewskiego 4
http://www.medicor-koscian.pl/


- Ś R O D A  WLKP.  (tel. 61 285 21 34) 

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
ul. Czerwonego Krzyża 2